Wetgeving blinderen ramen - B&C Design

B&C design Twitter B&C design Facebook page B&C design Youtube channel
Home > Wetgeving blinderen ramen

Wetgeving blinderen ramen

Uittreksel uit de reglementering met betrekking tot de technische controle (autokeuring)

 

Deze regels zijn geldig voor voertuigen van categorie M1 (personenvoertuigen voor het vervoer van passagiers, met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend). Indien de hierna vermelde regels niet gerespecteerd wordt, zal een rood keuringsbewijs, slechts geldig voor 15 dagen, worden afgeleverd.

 

Voorruit

Rijdt men een voertuig voor bij de technische keuring dan mag dit geen enkele zelfklevende film of niet-originele bedekking op de voorruit dragen. Zonnewerende stroken zijn toegelaten voor zover ze de afmetingen van de originele zonneklep, eens deze tegen de voorruit is neergeklapt, niet overschrijden.

 

Voorste zijruiten

Er mag op de voorste zijruiten geen zelfklevende film of niet originele bedekking aangebracht worden. De films of coatings op de voorste zijruiten zullen aanvaard worden mits een origineel attest van vóór 1 mei 2003 kan voorgelegd worden. Daaruit moet blijken dat de lichtdoorlaatbaarheid ≥70% is.

 

Achterste zijruiten en achterruit

Achteraan mag een film of niet-originele coating aangebracht worden, voor zover de wagen van een buitenkijkspiegel aan de tegenovergestelde kant van de bestuurder is voorzien.